NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG
Đội ngũ chuyên gia tại địa phương giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu bạn và doanh nghiệp bất động sản của bạn. Cho dù bạn là nhà phát triển, nhà đầu tư hay người quản lý quỹ, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp phù hợp, tập trung về mặt thương mại và kỹ thuật cho bạn với vai trò là khách hàng hoạt động trong một trong những ngành công nghiệp lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí