BDO Newsletter No 1/2020/BT-BDO

13-02-2020
BDO Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 01/2020: 

1. THUẾ

Công văn số 5466/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 24/12/2019 hướng dẫn đối với hàng hóa đặt doanh nghiệp chế xuất (‘DNCX’) gia công
Trường hợp doanh nghiệp nội địa (‘DNNĐ’) giao toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài cho DNCX gia công và nhận lại thành phẩm hoặc bán thành phẩm thì:
  • Đối với DNNĐ: Không phát sinh nghiệp vụ kinh doanh, mua bán hàng hóa khi chuyển giao nguyên vật liệu, vật tư cho DNCX nên các nguyên vật liệu, vật tư này không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (‘GTGT’).
  • Đối với DNCX: Doanh thu từ hoạt động gia công cung cấp cho DNNĐ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% và phát hành hóa đơn theo quy định. DNCX phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động gia công cho DNNĐ.

2. LAO ĐỘNG

Thông báo 3105/TB-BHXH ngày 31/12/2019 do Bảo hiểm xã hội (‘BHXH’) thành phố Hồ Chí Minh ban hành về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế (‘BHYT’) có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
  • Theo đó, mức lãi suất tính chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên áp dụng cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố là 0.9766%/tháng.
Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101

 
Bà Trần Quỳnh Trang
Email: trang.tran@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
Xem thêm các bản tin khác của BDO tại: Đây 
Tải bản tin BDO tháng 01/2020:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí