BDO Newsletter No 09/2019/BT-BDO

24-09-2019
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Điểm tin các quy định nổi bật:
  1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)

  • Thông tư số 48/2019/TT-BTC (“thông tư 48”) của Bộ Tài chính ngày 08/08/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng và giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
  • Công văn số 3002/TCT-DNL được Tổng cục Thuế ban hành ngày 01/08/2019 hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
  • Công văn số 3007/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 01/08/2019 về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử
  • Công văn số 3042/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 02/08/2019 về ưu đãi thuế TNDN
  1. KẾ TOÁN

  • Thông tư số 44/2019/TT-BTC (“Thông tư 44”) ngày 19/07/2019 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cập, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
 
Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101
 
Bà Trần Quỳnh Trang
Email: trang.tran@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí