BDO Newsletter No 10/2019/BT-BDO

15-10-2019
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Điểm tin các quy định nổi bật:
  1. THUẾ

  • Công văn số 71443/CT-TTHT do Cục thuế thành phố Hà Nội (“CTHN”) ban hành ngày 11/09/2019 về việc xác định chi phí lãi vay của người nộp thuế có giao dịch liên kết.
  • Công văn số 3437/TCT-TTKT do Tổng cục thuế ban hành ngày 29/08/2019 về việc xử lý vi phạm về hóa đơn qua thanh tra, kiểm tra.
  • Công văn số 3497/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 03/09/2019 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động chiết khấu hàng bán
  1. HẢI QUAN

  • Thông tư số 62/2019/TT-BTC (“Thông tư 62”) do Bộ tài chính ban hành ngày 05/09/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hiệu lực từ ngày 21/10/2019.
  1. KẾ TOÁN

  • Công văn số 3612/TCT-DNNCN do Tổng cục thuế ban hành ngày 12/09/2019 hướng dẫn về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh (“HKD”) chuyển thành doanh nghiệp (“DN”)
  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH), BẢO HIỂM Y TÊ (BHYT) VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN)

  • Công văn số 1750/BHXH-QLT được BHXH thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 05/08/2019 về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT.

Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101
 
Bà Trần Quỳnh Trang
Email: trang.tran@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí