BDO Newsletter No 06/2019/BT-BDO

28-06-2019
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Điểm tin các quy định nổi bật:
 1. THUẾ
 • Nghị định số 39/2019/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 10/05/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Gọi tắt là Quỹ), hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
 • Công văn số 1855/TCT-CS của Tổng cục Thuế ban hành ngày 20/03/2019 hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) cho các doanh nghiệp (“DN”) thực hiện dự án đầu tư mới là sản xuất sản phẩm phần mềm.
 • Công văn số 1950/TCT-DNL ngày 16/05/2019 của Tổng cục Thuế về giao dịch tài chính phái sinh của nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 2038/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 22/05/2019 hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với Ban Quản lý Dự án (“BQLDA”) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại
 • Công văn số 2069/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 23/05/2019 hướng dẫn về chính sách thu tiền thuê đất bổ sung đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án.
 • Công văn 1788/TCT-DNL ngày 07/05/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT của hàng bán trả lại.
 • Công văn 5000/TCT-DNL được Tổng cục Thuế ban hành ngày 12/12/2018 hướng dẫn về xuất hóa đơn GTGT cho chương trình Marketing.
 • Áp dụng thuế GTGT với thuế suất 10% đối với dịch vụ quảng cáo cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo Công văn số 1851/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 09/05/2019
 • Phần mềm hỗ trợ kê khai (“HTKK”) đã được nâng cấp lên phiên bản 4.1.8
 • Hà Nội chính thức sử dụng dịch vụ thuế điện tử
 
 1. LAO ĐỘNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)
 • Công văn số 1970/TCT-DNNCN ngày 17/05/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài.
 • Người nước ngoài thuê cửa hàng kinh doanh tại Việt Nam phải đăng ký thuế theo Công văn số 1953/TCT-DNNCN ngày 22/04/2019 của Tổng cục Thuế.
 • Lãi tiền gửi tại hợp tác xã (“HTX”) không được miễn thuế TNCN theo Công văn số 1241/TCT-DNNCN ngày 05/04/2019 của Tổng cục Thuế.
 • Từ ngày 22/05/2019, Quy trình tham gia BHXH tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được điều chỉnh theo Thông báo số 1082/TB-BHXH ngày 21/05/2019 của BHXH TP. Hồ Chí Minh.
 • Tăng lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.40.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2019 theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ.
 • Ngày 23/05/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1764/KH-BHXH về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH (“QĐ 636”) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban ngày 05/05/2019 công bố 05 thủ tục hành chính (“TTHC”) mới thuộc lĩnh vực lao động & tiền lương.
 • Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH được Bộ lao động Thương binh & Xã hội ban hành ngày 24/05/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực từ ngày 10/07/2019.
 
 1. HẢI QUAN
 • Thông tư số 29/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/05/2019 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong công việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
 • Công văn số 5438/BTC-CST được Bộ Tài chính ban hành ngày 14/05/2019 về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.
 • Công văn số 2929/TCHQ-TXNK được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/05/2019 về miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế.
 • Công văn số 2936/TCHQ-TXNK được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/05/2019 về hoàn thuế nhập  khẩu.
 • Công văn số 1744/TCT-KK được Tổng cục Thuế ban đầu ban hành ngày 03/05/2019 về kê khai thuế GTGT cho hàng nhập khẩu nộp thừa.
 • Công văn số 70/TCHQ-TXNK được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 03/01/2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.
 • Công văn số 1815/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 08/05/2019 về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”).
 • Từ ngày 01/05/2019, Hàng hóa xuất khẩu đi Hoa Kỳ qua cảng Cát Lái phải soi chiếu phóng xạ.
 • Thông tư số 22/2019/TT-BTX (“Thông tư 22”) được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết một số thủ tục về hải quan, bao gồm: thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101
 
Bà Trần Quỳnh Trang
Email: trang.tran@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí