BDO Newsletter No 07/2019/BT-BDO

26-07-2019
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Điểm tin các quy định nổi bật:

THUẾ

 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13/06/2019 (“Luật Quản lý thuế 2019”), hiệu lực từ ngày 01/07/2020

 • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (“EVFTA”) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (“IPA”)

 • Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệu lực từ ngày 16/08/2019 và thay thế Nghị định 66/2008/NĐ-CP

 • Thông tư số 20/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 09/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC về lệ phí trước bạ, hiệu lực từ ngày 01/06/2019

 • Một số văn bản hợp nhất được ban hành

 • Nghị định số 51/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/06/2019, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, hiệu lực từ ngày 01/08/2019

 • Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/05/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về tội rửa tiền, hiệu lực từ ngày 07/07/2019

 • Công văn số 2331/TCT-CS ngày 07/06/2019 của Tổng cục Thuế về thu lệ phí trước bạ đối với việc chuyển đổi đăng ký xe ô tô do sáp nhập công ty

LAO ĐỘNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)

 • Công văn số 2355/TCT-DNNCN ngày 10/06/2016 của Tổng cục Thuế về nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động.

 • Công văn số 26976/CT-TTHT ngày 26/04/2019 của Cục thuế TP. Hà Nội quy định rằng thu nhập vãng lai nếu chưa khấu trừ thuế phải đưa ra quyết toán.

 • Công văn số 156/QHLĐTL-TL ngày 21/03/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (“BLĐTB&XH”) về tiền lương nghỉ hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương

 • Công văn số 2010/LĐTB&XH-ATLĐ ngày 24/05/2019 của BLĐTB&XH về việc giải quyết bồi thường tai nạn lao động

 • Cá nhân chuyển nhượng bất động sản thế chấp cho khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 vẫn phải nộp thuế TNCN theo công văn số 45566/CT-TTHT ngày 13/06/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

HẢI QUAN

 • Nghị quyết số 23/2019/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/06/2019 (QDD23”) về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (“Danh mục”), có hiệu lực từ ngày 01/09/2091 và thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/05/2019 (“QĐ15”)

 • Nghị định số 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2019 quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (“Hiệp Định CPTPP”) giai đoạn 2019-2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (“NĐ57”).

 • Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/04/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 15/06/2019 (“QĐ18”)

 • Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 19/06/2019 về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua cổng thanh toán điện tử của tổng cục hải quan (“QDD1737”)

KHÁC

Cá nhân nước ngoài không còn là đối tượng gửi tiền tiết kiệm theo Thông tư số 48/2018/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) ban hành ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi tiết kiệm (“TT48”), có hiệu lực từ ngày 05/07/2019.

Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101
 
Bà Trần Quỳnh Trang
Email: trang.tran@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí