BDO Newsletter No 07/2020/BT-BDO

01-09-2020

1. THUẾ

 • Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 do Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 69”) quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ và hủy khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 01/07/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Thông tư 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.
 • Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 do Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 65”), sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 (“Thông tư 302”) hướng dẫn về lệ phí môn bài.
 • Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.
 • Công văn số 2270/TCT-CS ngày 03/06/2020 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến thông qua Google hoặc Apple.
 • Công văn số 2268/TCT-CS ngày 03/06/2020 do Tổng cục thuế ban hành trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc bù trừ lãi hoặc lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi hoặc lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Công văn số 2741/TCT-CS ngày 03/07/2020 do Tổng cục thuế ban hành trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong chính sách thuế GTGT đối với việc thanh lý tài sản cố định.
 • Công văn số 2668/TCT-CS ngày 29/06/2020 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất.
 • Công văn 2621/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 26/06/2020 hướng dẫn việc kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.
 • Công văn 2701/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 01/07/2020 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) khi sáp nhập doanh nghiệp.

2. BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)

 • Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/07/2020 về chính sách hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), hiệu lực từ ngày 15/09/2020.

3. XUẤT NHẬP CẢNH

 • Nghị định số 75/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/07/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam, có hiệu lực từ ngày ban hành.
 • Công văn số 3949/CV-BCĐ do Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch Covid-19 ban hành ngày 24/07/2020 về điều kiện cho phép các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc.
4. KHÁC
 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội ban hành
 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội ban hành.

Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies