BDO Newsletter No 08/2019/BT-BDO

15-08-2019
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Điểm tin các quy định nổi bật:

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)

  • Thông tư 43/2019/TT-BTC (“TT43”) của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/07/2019 hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý Khu công nghiệp (“KCN”) và Khu kinh tế (“KKT”), hiệu lực từ ngày 26/08/2019

  • Công văn số 2722/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 08/07/2019 về chính sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)

  • Thông tư số 42/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/07/2019 bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 về ưu đãi thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

  • Thông tư số 06/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, hiệu lực từ ngày 06/09/2019.

Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101
 
Bà Trần Quỳnh Trang
Email: trang.tran@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
 

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí