BDO Newsletter No 08/2020/BT-BDO

09-10-2020
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Bản tin tháng, với các điểm nổi bật sau:
 

1.   THUẾ

 • Công văn số 3086/TCT-CS ngày 04/08/2020 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 3454/TCT-QLN của Tổng cục Thuế ngày 21/08/2020 hướng dẫn  việc gia hạn và miễn tiền chậm nộp thuế.
 • Công văn số 3496/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 25/08/2020 về việc tính thời điểm nộp hồ sơ khai thuế khi bị Cục thuế trả lại hồ sơ.
 • Công văn số 3479/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 24/08/2020 hướng dẫn về việc khôi phục mã số thuế.
 • Công văn số 2765/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 07/07/2020 hướng dẫn về thời điểm tính thuế TNDN đối với thu nhập từ đầu tư ra nước ngoài.
 • Công văn số 3208/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 10/08/2020 về chính sách hoàn thuế GTGT đối với  trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
 • Công văn số 2756/TCT-CS ngày 07/07/2020 do Tổng cục Thuế ban hành về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có hàng hóa luân chuyển nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ  thuộc.
 • Công văn số 2963/TCT-KK ngày 24/07/2020 do Tổng cục Thuế ban hành về kê khai thuế giá trị gia tăng  (“GTGT”).
 • Công văn số 68700/CT-TTHT ngày 23/07/2020 do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành về chính sách thuế khi thanh  lý hợp đồng thuê lại đất.
 • Công văn số 73246/CT-TTHT ngày 07/08/2020 do cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành về việc bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử.

2.   HẢI QUAN

 • Công văn số 5469/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 18/08/2020 về ưu đãi thuế và thủ tục khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) sang doanh nghiệp thường.

3.   LAO ĐỘNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)

 • Công văn số 3363/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 17/08/2020 về việc tự thiết kế mẫu cam kết thu nhập th ấp và ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 
 • Công văn số 3353/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 14/08/2020 về việc thuế TNCN của NLĐ nước ngoài không được ân hạn nộp do ảnh hưởng dịch Covid-19. 
 • Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/03/2020 về việc đóng kinh phí công đoàn.         

4.    BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)

 • Các doanh nghiệp đã được tạm hoãn đóng một phần BHXH (quỹ hưu trí, tử tuất) vì gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được hoãn đóng đến hết tháng 12/2020 theo Công văn số 2533/BHXH-BT của BHXH Việt Nam ngày 10/08/2020.
 • Quyết định số 1040/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 18/08/2020 về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (“Mẫu D002-LT”) thay thế cho “mẫu D02-TS” ban hành tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ ngày ban hành. 
 • Quyết định số 694/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 15/06/2020 quy định thủ tục và mẫu biểu đề nghị giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày ban hành.
5.    KHÁC
 • Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/08/2020 về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày ban hành.
 • Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ngày 07/07/2020 về quy trình liên thông cấp phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong địa bàn thành phố, hiệu lực từ ngày 01/08/2020. 
 • ·Thông tư số 77/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/08/2020 về chế độ báo cáo và công bố thông tin khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hiệu lực từ ngày 28/09/2020. 
 • Công văn số 3472/TCHQ-TXNK ngày 29/05/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành về việc xử lý thu hồi nợ thuế.  

Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies