BDO Newsletter No 1 /2021/BT-BDO

29-04-2021

THUẾ

 • Thông tư số 03/2021/TT-BTC (“Thông tư 03”) của Bộ Tài chính ngày 11/01/2021 hướng dẫn về miễn, giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối  với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“KHCN”), hiệu lực từ ngày 01/03/2021. 

 • Công văn Công văn số 333/CTTPHCM-TTHT của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ngày 18/01/2021 về thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn từ sau ngày 07/02/2021 dành cho các doanh nghiệp tại TP. Thủ Đức.

 • Công văn số 787/BTC-TCCB của Bộ Tài chính ngày 22 /01/2021 hướng dẫn tạm thời giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 3 Chi cục Thuế quận 2, 9 và Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn các Phường thuộc TP. Thủ Đức 

 • Công văn số 268/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 27/01/2021 hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn TP. Thủ Đức. 

 • Công văn số 5353/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/12/2020 về nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số. 

 • Công văn số 5561/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế ngày 28/12/2020 về việc doanh thu cổ tức không được giảm trừ vào tổng chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

 • Công văn số 153/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/01/2021 hướng dẫn một số chính sách thuế. 

 • Công văn số 271/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế ngày 27/01/2021 giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

LAO ĐỘNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”), BẢO HIỂM XÃ HỘI (‘‘BHXH’’) 

 • Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

 • Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ngày 12/11/2020 ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hiệu lực từ ngày 01/03/2021. 

 • Công văn số 368/TCT-TTHT ngày 05/02/2021 của Tổng cục Thuế về việc hỗ trợ quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2020. 

 • Công văn số 185/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh ngày 26/01/2021 hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với đơn vị chuyển địa bàn quản lý.   

 • Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ, hiệu lực từ ngày 01/03/2021. 

XUẤT NHẬP CẢNH 

 • Nghị quyết số 16/NQ-CP do Quốc hội ban hành ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh  và một số đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 37/NQ CP ngày 29/03/2020. 

XUẤT NHẬP KHẨU 

 • Thông tư số 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/01/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hiệu lực từ ngày 08/03/2021.  

 • Công văn số 546/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 02/02/2021 về ấn định thuế và thời hạn nộp thuế theo luật quản lý thuế. 

 • Công văn số 779/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan ngày 09/02/2021 giải đáp các thắc mắc về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan. 

KHÁC 

 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP (“Nghị định 01”) do Chính phủ ban hành ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 và Nghị định số 108/2018 /NĐ-CP ngày 23/08/2018.  

 • Thông tư số 97/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện (“VPĐD”), chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013. 
   
 • Công văn số 8909/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 hiệu lực từ 01/01/2021

 

Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

 

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies