BDO Newsletter No 11/2019/BT-BDO

27-11-2019
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Điểm tin các quy định nổi bật:
  1. THUẾ
  • Theo Tổng cục thuế, người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (‘eTax’) thay thế hệ thống Khai thuế điện tử (‘KTĐT’) và hệ thống Nộp thuế điện tử (‘NTĐT’).
  • Công văn số 3913/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 30/09/2019 hướng dẫn về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba.
  • Thông tư số 68/2019/TT-BTC (‘Thông tư 68’) do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/09/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hiệu lực từ ngày 14/11/2019.
  • Thông tư số 66/2019/TT-BTC (‘Thông tư 66’) do Bộ tài chính ban hành ngày 20/09/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC (‘Thông tư 110’) hướng dẫn về giao dịch điện tử (‘GDĐT’) trong lĩnh vực thuế, hiệu lực từ ngày 05/11/2019.
  • Công văn số 4102/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 09/10/2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm tại Singapore.
  • Công văn số 4000/TCT-DNNCN do T   ổng cục Thuế (‘TCT’) ban hành ngày 03/10/2019 về chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.
  1. KHÁC
  • Nghị định số 75/2019/NĐ-CP (‘Nghị định 75’) do Chính phủ ban hành ngày 26/09/2019 thay thế Nghị định số 71/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, trừ quy định tại Điều 36 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 141/2018/NĐ-CP) hiệu lực từ ngày 01/12/2019.
Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101

 
Bà Trần Quỳnh Trang
Email: trang.tran@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí