BDO Newsletter No 12/2019/BT-BDO

18-12-2019
BDO xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà Điểm tin các quy định nổi bật:

1. LAO ĐỘNG & THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (‘TNCN’)
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
  • Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2019 (‘Nghị Quyết 86’).
  • Công văn số 4400/TCT-DNNCN được Tổng cục Thuế ban hành ngày 29/10/2019 về chính sách thuế đối với khoản du lịch nghiên cứu thị trường cho nhân viên.
2. THUẾ
  • Công văn số 4376/TCT-CS do Tổng cục Thuế (‘TCT’) ban hành ngày 28/10/2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng (‘GTGT’) và thuế thu nhập doanh nghiệp (‘TNDN’) đối với khoản tiền doanh nghiệp cho vay không tính lãi.
Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

 

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí