BDO Newsletter No 13/2019/BT-BDO

31-01-2020
BDO Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 12/2019: 

1. LAO ĐỘNG

  • Bộ luật Lao động (sửa đổi) số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 do Quốc hội ban hành (‘BLLĐ 2019’), hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

2. THUẾ

  • Công văn số 4985/TCT-DNL do Tổng cục Thuế (‘TCT’) ban hành ngày 02/12/2019 về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử (‘HĐĐT’).
  • Công văn số 5032/TCT-CS do TCT ban hành ngày 04/12/2019 về việc sử dụng HĐĐT.
3. KHÁC
  • Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 thay thế Luật chứng khoán 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi 2010, hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

 

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí