BDO Newsletter No 2/2020/BT-BDO

24-03-2020
BDO Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 02/2020: 

1. KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

  • Công văn số 157/QLKT-DN ngày 02/03/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) và công văn số 1265/UBCK-GSĐC ngày 02/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc kiến nghị lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 do tác động của dịch Covid-19.
  • Công văn số 450/TCT-TTKT ngày 07/02/2020 của Tổng Cục thuế về việc lập biên bản vi phạm chế độ kế toán.
  • Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 11/02/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt hành chính về hóa đơn.

2. LAO ĐỘNG

  • Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/12/2019, có hiệu lực từ 01/01/2020 (“TT35”) điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

3. KHÁC

  • Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 (“NĐ22”) sửa đổi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ quy định về lệ phí môn bài (“LPMB”), có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.
Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

 

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí