BDO Newsletter No 3/2020/BT-BDO

22-04-2020
BDO Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 03/2020: 

1. THUẾ

  • Công vän 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 do Tổng cục thuế ban hành về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

  • Nghị định số 41/2020/NÐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ ("Nghi Ðịnh 41") về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  • Công văn số 866/TCT-CS ngày 02/03/2020 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn nước ngoài.

2. KẾ TOÁN

  • Quyết định số 345/QÐ-BTC ngày 16/03/2020 của Bộ Tài chính ("BTC") về phê duyệt Ðế án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam ("VFRS").

  • Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ tài chính ("BTC") hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiëp.

3. LAO ĐỘNG

  • Công văn số 8601/BHXH-BT do Bảo hiểm xã hội ("BHXH") Việt Nam ban hành ngày 17/03/2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  • Công văn số 245/TLÐ do Tổng Liên đoàn Lao động ban hành ngày 18/03/2020 về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  • Công văn số 1064/LÐTBXH-QHLÐTL do Liên đoàn Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/03/2020 hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động ("NLÐ") trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

4. KHÁC

Thông tư 01/2020/TT-NHNN ("TT01") ngày 13/03/2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") ban hành quy định về việc tổ chức tín dụng ("TCTD"), chi nhánh ngân hàng nước ngoài ("CNNH") cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có hiệu lực từ 13/03/2020.
 

Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

 


Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí