BDO Newsletter No 4/2020/BT-BDO

28-05-2020
BDO Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 04/2020: 

1. THUẾ

  • Công văn 454/KTNN-TH ngày 24/04/2020 do Kiểm Toán Nhà Nước (“KTNN”) ban hành về việc không thực hiện đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020.

2. XUẤT NHẬP CẢNH

  • Công văn 3198/VPCP-QHQT ngày 22/04/2020 do Văn Phòng Chính Phủ - Quan Hệ Quốc Tế ban hành về việc giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI ("BHXH")

  • Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 do Chính phủ ban hành về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (“Nghị quyết 42”), hiệu lực từ ngày ký.
  • Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 do Thủ tướng ban hành về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (“Quyết định 15”), quy định chi tiết Nghị quyết 42 và có hiệu lực từ ngày ký.
  • Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH do Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành ngày 04/05/2020 hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (“Công văn 1511”).
Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí