BDO Newsletter No 5/2020/BT-BDO

26-06-2020
BDO Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 05/2020: 

1. THUẾ

 • Nghị Quyết số 84/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/05/2020 (“Nghị quyết 84”) đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hiệu lực từ ngày ký;
 • Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 (“Nghị quyết 68”) của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, hiệu lực từ ngày ký;
 • Công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/04/2020 của Tổng cục Thuế về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh (“CNKD”) ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19;
 • Công văn số 5977/BTC-TCT (“CV 5977”) do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/05/2020 về việc triển khai thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP;
 • Công văn số 26515/CT-TTHT do Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành ngày 23/04/2020 hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động;
 • Công văn số 10737/CT-TTHT ngày 18/05/2020 do Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành hướng dẫn chính sách thuế trong trường hợp lập hóa đơn Giá trị gia tăng (“GTGT”) không đúng thời điểm theo quy định;
 • Công văn số 11143/CT-TTHT ngày 20/05/2020 do Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với đào tạo trực tuyến;
 • Công văn số 1841/TCT-CS ngày 08/05/2020 về chính sách thuế nhà thầu. 

2. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Công văn số 1620/TCT-DNNCN ngày 23/04/2020 của Tổng cục Thuế (“TCT”) hướng dẫn giảm trừ gia cảnh.
 • Công văn số 1524/TCT-DNNCN của TCT ngày 17/04/2020 về TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép.
 • Công văn số 16468/CT-TTHT ngày 31/03/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền cho thuê nhà tại bản xưa của người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
 • Công văn số 3466/CT-TTHT ngày 06/04/2020 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNCN đối với các khoản thu nhập trả cho người nước ngoài sau khi về nước.

3. XUẤT NHẬP CẢNH

 • Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/05/2020 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành về việc hỗ trợ chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc.
 • Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/05/2020 do Chính phủ ban hành về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. 

4. HẢI QUAN

 • Nghị định số 57/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/05/2020 về việc áp dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới (“Nghị định 57”), hiệu lực từ ngày 10/07/2020.
 • Thông tư số 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/05/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ (“C/O”) đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 23/01/2020 áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày này.
5. ​BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)
 • Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (“BHTNLĐ-BNN”), hiệu lực từ ngày 15/07/2020. 
 • Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ (“Nghị định 61”) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP (“NĐ 28”) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”), hiệu lực từ ngày 15/07/2020.
6. KHÁC
 • Công văn số 3339/NHNN-TTGSNH ngày 08/05/2020 do Ngân hàng Nhà  nước “(NHNN”) ban hành về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01 /2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 (“Thông tư 01”). 
Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí