BDO Newsletter No 6/2020/BT-BDO

06-08-2020
BDO Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 06/2020:
 

1. THUẾ

 • Ngày 19/06/2020 Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.
   
 • Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/06/2020 (“Nghị định 68”) sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (“Nghị định 20”) về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
 • Quyết định số 792/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 29/05/2020 (“Quyết định 792”) công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về gia hạn nộp thuế, hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Bốn Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn vẫn còn hiệu lực theo Quyết định số 806/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 02/06/2020 (“Quyết định 806”), hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Công văn số 6399/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 29/05/2020 trả lời về trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
 • Công văn số 2011/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 18/05/2020 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học của các cá nhân vào các tổ chức phi chính phủ (“NGO”) và thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với các khoản chi tài trợ y tế, giáo dục thông qua các tổ chức NGO.
 • Công văn 2578/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 23/06/2020 về hóa đơn.
 • Công văn 2586/TCT-CS ngày 23/06/2020 (“Công văn 2586”) của Tổng Cục thuế hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có hoạt động chế biến thủy sản.
 • Công văn số 4188/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ngày 29/04/2020 về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) của dịch vụ cung ứng trực tiếp cho cá nhân là người Việt Nam sử dụng tại nước ngoài.
 • Công văn số 44102/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội ngày 01/06/2020 hướng dẫn khai thuế đối với địa điểm kinh doanh (ĐĐKD) khác tỉnh.
 • Công văn số 44403/CT-TTHT ngày 01/06/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19.

2. HẢI QUAN

 • Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 do Chính phủ ban hành (“Nghị định 67”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.  Nghị định 67 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/08/2020.
 • Công văn số 3734/TCHQ-GSQL ngày 08/06/2020 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.
 • Công văn số 3874/TCHQ-GSQL ngày 11/06/2020 của Tổng cục Hải quan về việc hạn chế hoặc không tiến hành kiểm tra sau thông quan trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
 • Công văn số 3005/TCHQ-TXNK ngày 08/05/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn về thời hạn nộp thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất.

3. BẢO HIỂM XÃ HỘI

 • Quyết định số 2153/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 25/05/2020 (“QĐ 2153”) về mã định danh y tế (“MĐDYT”), hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/09/2019.
 • Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 16/06/2020 về việc thực hiện chế độ thai sản với người lao động nước ngoài.
 • Công văn số 992/BHXH-QLT ngày 08/05/2020 của BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 • Công văn số 1142/BHXH-CST ngày 22/05/2020 của BHXH TP. Hồ Chí Minh nhắc nhở DN không được quyền giữ sổ BHXH của người lao động (“NLĐ”).

4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (“Nghị quyết 954”) về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
 • Công văn số 2546/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế (“TCT”) ngày 23/06/2020 về việc tổ chức triển khai Nghị quyết 954.
 • Công văn số 2094/TCT-DNL ngày 21/05/2020 của TCT về thuế TNCN đối với lợi tức trả cho chủ sở hữu công ty TNHH MTV là người nước ngoài.
 • Công văn số 2078/TCT-DNNCN ngày 20/05/2020 của Tổng cục Thuế và Công văn số 48514/CT-TTHT ngày 08/06/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản thanh toán cho đại lý. 
 • Công văn số 2014/TCT-DNNCN ngày 18/05/2020 của TCT về chính sách thuế TNCN đối với thẻ tạm trú, thị thực của NLĐ nước ngoài.

Thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ Bộ phận Tư vấn:

Bà Mai Lan Phương
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /101

 
Bà Nguyễn Kiều Trang
Email: kieutrang.nguyen@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /204
 
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí