BDO Việt Nam công bố Báo cáo minh bạch 2019

28-03-2020
Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO Việt Nam) công bố Báo cáo minh bạch 2019 theo Quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng.

Nội dung chi tiết của Báo cáo minh bạch 2019 của BDO Việt Nam, vui lòng xem file đính kèm: BÁO CÁO MINH BẠCH 2019 

Trân trọng cảm ơn.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí