Các dịch vụ tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đầu mối thông tin cho khách hàng đồng thời phối hợp với các công ty thành viên thuộc mạng lưới BDO quốc tế để cung cấp các giải pháp thuế quốc tế. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Rà soát các giao dịch để tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp
  • Đánh giá hiệu suất nhóm thuế
  • Phát triển chính sách và tài liệu về chuyển giá
  • Tư vấn về cơ cấu vốn góp
  • Tư vấn lập kế hoạch mua bán và sát nhập (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch và tư vấn thuế
  • Trung tâm tài chính quốc tế ở nước ngoài
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn thuế cho nhân viên nước ngoài, bao gồm cả cân bằng thuế, cơ cấu gói thù lao
 

Mai Lan Phương

Managing Partner, Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
BDO Hà Nội
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí