Các dịch vụ tuân thủ thuế

Dịch vụ tuân thủ thuế là cốt lõi trong các dịch vụ thuế của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư vào đúng người, đúng công nghệ và quy trình để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao giúp khách hàng đạt được thành công.
 
Chúng tôi tư vấn và cung cấp thông tin cập nhật về các yêu cầu tuân thủ thuế và hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị thuế và đăng ký liên quan, hoàn thành và nộp tờ khai thuế theo luật định cho cơ quan thuế.
 
Chúng tôi hơp tác chặt chẽ với khách hàng để quản lý rủi ro thuế của họ và đại diện cho họ làm việc với cơ quan thuế.

Các dịch vụ tuân thủ thuế của chúng tôi bao gồm:
  • Khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng và hàng năm
  • Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng
  • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý và hàng năm
  • Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế khấu trừ nhà thầu nước ngoài

Mai Lan Phương

Managing Partner, Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
BDO Hà Nội
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí