Các dịch vụ tuân thủ thuế

Dịch vụ tuân thủ thuế là cốt lõi trong các dịch vụ thuế của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư vào con người, công nghệ và quy trình phù hợp để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao giúp khách hàng đạt được thành công.
 
Chúng tôi tư vấn và cung cấp thông tin cập nhật về các yêu cầu tuân thủ thuế và hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị đăng ký thuế và các vấn đề liên quan, hoàn thành và nộp tờ các tờ khai thuế theo luật định cho cơ quan thuế.
 
Chúng tôi hơp tác chặt chẽ với khách hàng để quản lý rủi ro thuế của họ và đại diện cho họ làm việc với cơ quan thuế.

Các dịch vụ tuân thủ thuế của chúng tôi bao gồm:
  • Khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng và hàng năm;
  • Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng;
  • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý và hàng năm;
  • Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài.

Mai Lan Phương

Managing Partner, Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
BDO Hà Nội
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies