Các nguyên tắc kế toán Mỹ (US.GAAPS)/ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Reporting)

Chúng tôi hiểu gánh nặng đặt ra cho mọi tổ chức bị ảnh hưởng bởi Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002. Các chuyên gia được đào tạo của chúng tôi có thể hỗ trợ các tổ chức tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật, cụ thể là Mục 404 về kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính.
 
BDO cũng có nhân viên quen thuộc và giàu kinh nghiệm trong việc tuân thủ nguyên tắc kế toán Mỹ (“US.GAAP”) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) có thể hỗ trợ trong các cam kết liên quan đến báo cáo theo US.GAAP và IFRS.
 

Phạm Tiến Hùng

Partner, Phó tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hà Nội

Bùi Văn Vương

Partner, Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hà Nội

Jeffrey Ong

Partner, Dịch vụ Kiểm toán
BDO HCM City

Nguyễn Thanh

Partner, Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hồ Chí Minh

Kosuke Murakami

Kosuke Murakami
Trưởng bộ phận khách hàng Nhật
BDO Hồ Chí Minh
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí