Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật
Tuyên bố về Quyền riêng tư

Giới thiệu

Đồng ý xử lý thông tin

Thông tin cá nhân nào sẽ thu thập khi truy cập website bdovietnam.vn?

Thông tin kĩ thuật

Khi nào bdovietnam.vn thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Quyền lợi của bạn

Chúng tôi có cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba không?

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Thông tin cá nhân của bạn có được bảo mật không?

Chuyển thông tin quốc tế

Cập nhật tuyên bố về quyền riêng tưBDO Việt Nam và nhóm các đơn vị trực thuộc của nó đều là thành viên của mạng lưới quốc tế BDO.

BDO là một mạng lưới quốc tế của các công ty kiểm toán độc lập, thuế và tư vấn (“mạng lưới BDO”), cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp dưới danh nghĩa của BDO (“công ty thành viên BDO”). BDO International Limited (“BDOI”) là một công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) bảo đảm của Anh. Đây là thực thể quản lý của mạng lưới BDO.

BDO và các công ty thành viên là một pháp nhân riêng biệt và không có trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi hoặc thiếu sót của một thực thể khác. Không có bất kỳ điều khoản nào trong các thỏa thuận hoặc quy tắc của mạng lưới BDO có thể cấu thành hoặc ngụ ý mối quan hệ đại lý hoặc quan hệ đối tác giữa BDOI và các công ty thành viên.

"Tuyên bố về quyền riêng tư" chỉ áp dụng cho website www.bdovietnam.vn (hoặc trang web) thuộc về BDO Việt Nam, và không áp dụng cho các trang web khác mà website của chúng tôi điều hướng bạn.

Dữ liệu website của bdovietnam.vn được lưu trữ trên máy chủ thuộc sở hữu và quản lý của BDO Việt Nam

Bằng cách sử dụng và gửi bất kỳ thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Đồng ý xử lý thông tin

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho trang web này, bạn hoàn toàn hiểu và đồng thuận việc chuyển giao, thu thập và xử lý thông tin cá nhân được cung cấp trong phạm vi được phép trong Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Xin lưu ý rằng, các quốc gia khác hoặc các trang web cụ thể được điều hướng bởi website www.bdovietnam.vn, được cung cấp bởi các công ty thành viên BDO hiện hành hoặc các tổ chức có liên quan quản lý và không phải là trách nhiệm của BDOVN. Các trang web này, cũng như các trang web khác có thể được liên kết với website www.bdo.global, không chịu sự điều chỉnh của Tuyên bố về quyền riêng tư. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập xem lại các điều khoản về quyền riêng tư của BDO toàn cầu cũng như từng trang website thành viên BDO khác trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Thông tin cá nhân nào sẽ thu thập khi truy cập website bdovietnam.vn?

Chúng tôi không yêu cầu đăng ký truy cập vào BDO.vn, nhưng nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc dịch vụ nào do BDO Việt Nam cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà chúng tôi cần để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó, chẳng hạn như tên, chức danh, địa chỉ email, tên người sử dụng lao động và số điện thoại.

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm từ bạn qua website bdovietnam.vn. Thông tin nhạy cảm bao gồm dữ liệu liên quan đến: chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc; ý kiến ​​chính trị; niềm tin tôn giáo hoặc tương tự khác; sức khỏe thể chất hoặc tinh thần; khuynh hướng tình dục hoặc hồ sơ tội phạm. Nơi bạn cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm cho chúng tôi một cách tự nguyện, chúng tôi sẽ giả định rằng chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng của bạn để sử dụng thông tin đó liên quan đến mục đích mà nó đã được cung cấp.

Thông tin kĩ thuật

Khi bạn truy cập website này, chúng tôi có thể thu thập thông tin kỹ thuật như địa chỉ IP (Giao thức Internet), chi tiết của các trang bạn truy cập trên bdovietnam.vn, các trang khác bạn truy cập và trình duyệt nào bạn sử dụng để xem.

Trang web này thu thập dữ liệu kỹ thuật và nhật ký internet chuẩn để đo lường và cải thiện hiệu quả của website, nhằm phục vụ cho việc chuẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, để quản trị viên của website xem lưu lượng truy cập trang web đến từ đâu và xác định người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác thông qua bdovietnam.vn, ví dụ như hoạt động sử dụng trang web và sở thích, còn được gọi là dữ liệu nhân khẩu học hoặc hồ sơ. Trong kết nối này, chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để thu thập thông tin này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách cookie của chúng tôi tại đây

Khi nào bdovietnam.vn thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

- Khi bạn đăng ký bất kỳ thông tin chi tiết nào của chúng tôi
- Khi bạn đăng ký tham dự một sự kiện
- Khi bạn tham gia diễn đàn thảo luận
- Khi bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thêm thông tin
Chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu để cho phép chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cho thông tin nào là tự nguyện, thôn gtin nào là bắt buộc. Thông thường, chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin bổ sung để chúng tôi có thể cung cấp phản hồi phù hợp nhất cho yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để giải quyết yêu cầu của bạn và quản lý bdovietnam.vn cũng như các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua bdovietnam.vn như được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Khi yêu cầu tài liệu hoặc yêu cầu một người nào đó liên lạc với bạn, sẽ có tùy chọn để nhận các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà bạn đã gửi qua bdovietnam.vn, cập nhật hoặc chỉnh sửa chi tiết các thông tin này, chọn không nhận thông tin khác từ BDO hoặc yêu cầu xóa các chi tiết cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào tới email bdo.hn@bdo.vn. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu như vậy theo luật và tiêu chuẩn hiện hành.

Nếu bạn không muốn nhận e-mail từ chúng tôi, bạn có thể gửi email đến hòm thư bdo.hn@bdo.vn và ghi rõ địa chỉ email bạn muốn xóa khỏi danh sách của chúng tôi. Tuy nhiên, tùy chọn không nhận email của bạn sẽ không ngăn được chúng tôi trao đôi với bạn bằng e-mail hoặc nói cách khác, bạn vẫn có mối liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân khác để giải quyết yêu cầu của bạn hoặc để vận hành website này hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho các công ty đó quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn liên quan tới mục đích thay mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty thành viên khác trong mạng lưới BDO miễn là điều này phù hợp trên cơ sở mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo chỉ thị của tòa án, yêu cầu đòi hầu tòa, điều tra của chính phủ, hoặc nói cách khác, được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bên thứ ba cho mục đích marketing của riêng họ và chúng tôi không thực hiện gửi thư cho bên thứ ba.

Chúng tôi có thể là kết quả của việc bán, sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, chuyển giao tài sản, tái cấu trúc hoặc thanh lý tài sản ("Sự kiện tái cấu trúc"), chuyển nhượng hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba liên quan đến sự kiện tái cấu trúc.

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ giữ Thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành yêu cầu của bạn và sẽ xóa thông tin theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

Thông tin của bạn có an toàn không?

Chúng tôi đã thực thi các tiêu chuẩn chung về công nghệ và bảo mật vận hành để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ. Chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên và người đứng đầu giữ bí mật thông tin cá nhân và chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin này.

Chuyển thông tin quốc tế

Dữ liệu và trang web của BDO được lưu trữ trên máy chủ, được sở hữu và quản lý bởi BDO Global. Bạn thừa nhận rằng để cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua bdovietnam.vn, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Việt Nam, bao gồm cả những quốc gia không thể cung cấp mức độ bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với luật bảo vệ dữ liệu.

Cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo thời gian. Bạn sẽ có thể thấy khi nào chúng tôi cập nhật lần cuối Tuyên bố về Quyền riêng tư bởi vì chúng tôi sẽ đề cập ngày "Sửa đổi lần cuối" ở cuối tuyên bố này. Các thay đổi và bổ sung cho Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày chúng được đăng. Vui lòng xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo thời gian để kiểm tra xem chúng tôi có thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn hay không.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc các câu hỏi về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ bdo.hn@bdo.vn.

Sửa đổi lần cuối vào ngày 20 tháng 12 năm 2016.

VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí