Dịch vụ khởi nghiệp

Khi bắt đầu một hoạt động ở một quốc gia mới, doanh nghiệp cần hiểu quy định và môi trường của quốc gia đó. Với kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp:
  • Dịch vụ tư vấn trước thành lập công ty cho các nhà đầu tư để xây dựng một kế hoạch chi tiết.
  • Hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đăng ký cấp phép, các thủ tục pháp lý trước khi bắt đầu hoạt động.
  • Dịch vụ thiết lập quy trình nghiệp vụ.

Hillary Vũ

Giám đốc Liên lạc Quốc tế, Giám đốc điều hành, Dịch vụ Tư vấn
BDO Hồ Chí Minh
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí