Đội ngũ lãnh đạo

Mai Lan Phương
Tổng Giám Đốc, Managing Partner
Dịch vụ Thuế & Tư vấn
Phạm Tiến Hùng
Phó Tổng Giám Đốc
Dịch vụ Kiếm toánBùi Văn Vương
Phó tổng Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toánHillary Vũ
Giám đốc liên lạc quốc tế, Giám đốc điều hành
Dịch vụ Tư vấn
Jeffrey Ong
Partner
Dịch vụ Kiểm toán
Nguyễn Thanh
Partner
Dịch vụ kiểm toán 
 

VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí