DƯỢC PHẨM & Y TẾ
Hoạt động trong ngành y tế trên toàn cầu của BDO tập hợp các nhà lãnh đạo với kinh nghiệm trong ngành sâu sắc trong ngành về phân tích tài chính, lâm sàng, hoạt động, phân tích dữ liệu và pháp lý. BDO cam kết với văn hóa hợp tác độc đáo sẽ phá vỡ các rào cản, xây dựng cầu nối giữa nhiều ngành cần thiết để tạo ra sự thay đổi tổ chức mạnh mẽ, thiết lập vị trí cho tất cả các bên có vốn đầu tư.
 
Chúng tôi tận dụng thông tin chi tiết và trải nghiệm trên tất cả các khía cạnh của ngành y tế để giúp các tổ chức dự đoán sự thay đổi và khắc phục nhiều rào cản liên quan đến hoàn trả rủi ro, thay đổi chính sách và kết quả lâm sàng. Chúng tôi giúp khách hàng tìm kiếm cơ hội mới để cải thiện hiệu suất trong ngắn hạn cũng như đạt được sự thay đổi trong chuyển đổi dài hạn.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí