Giá chuyển nhượng

Các công ty đa quốc gia đang hoạt động trong một môi trường phức tạp chưa từng có. Khối lượng và sự đa dạng gia tăng của các giao dịch liên doanh và các quy định chuyển nhượng giá cùng các hoạt động thực thi toàn cầu đã khiến cho giá chuyển giao trở thành vấn đề quản lý rủi ro hàng đầu cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
 
Giá chuyển giao đã trở thành một yếu tố thành công quan trọng trong lập kế hoạch chiến lược của công ty và ra quyết định điều hành. Các công ty chú trọng phát triển và lãnh đạo thị trường đã thừa nhận vai trò quan trọng của giá chuyển giao đóng góp vào gánh nặng thuế doanh nghiệp, tăng hiệu suất hoạt động, giảm mức độ tuân thủ thuế và tăng dòng tiền. Đây là một vấn đề thuế quốc tế đáng quan tâm và có tác động đáng kể. Nhiều quốc gia theo Mỹ bắt đầu thách thức các công ty trong các hoạt động định giá chuyển nhượng của họ và áp dụng các hình phạt nặng nề đối với những công ty không tuân thủ.
 
Chuyên gia giá chuyển giao của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn:
  • Xem xét và phân tích hồ sơ định giá chuyển giao và xác định cơ hội
  • Lập kế hoạch định giá chuyển giao
  • Tài liệu giá chuyển giao
  • Nghiên cứu điểm chuẩn
  • Hỗ trợ kiểm toán giá chuyển giao

Mai Lan Phương

Managing Partner, Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
BDO Hà Nội
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí