NGÀNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN
Trong hơn 50 năm, BDO đã làm việc với hàng ngàn khách hàng trong các công ty thăm dò, sản xuất và dịch vụ để đưa ra các giải pháp tùy chỉnh thông qua các nguồn lực trong mọi trung tâm kinh doanh tài nguyên môi trường lớn trên thế giới.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí