NGÀNH THỰC PHẨM VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
BDO có một phạm vi khách hàng rộng lớn và đa dạng trong ngành thực phẩm và nông nghiệp. Nhờ vào kinh nghiệm thực tế, các chuyên gia của chúng tôi đưa ra lời khuyên chiến lược giúp bạn có những quyết định sáng suốt nhằm tối đa hóa giá trị của các hoạt động kinh doanh.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí