NHỮNG DỊCH VỤ CHUYÊN BIỆT
Trong ngành Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Tư vấn và Bảo hiểm, BDO cam kết luôn cập nhật kiến thức chuyên môn về các vấn đề xuyên biên giới. Cam kết này được thể hiện bằng sự tham gia tích cực trong các hiệp hội chuyên môn lớn, không ngừng giảng dạy và đào tạo, thuyết trình tại các hội thảo được tài trợ về lập kế hoạch thuế quốc tế.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí