Phạm Tiến Hùng
Partner, Phó tổng Giám đốc,
Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hà Nội
 
TÓM TẮT
Ông Hùng là Partner kiểm toán của BDO tại Việt Nam với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét, tư vấn kế toán, tư vấn đầu tư nước ngoài và tư vấn kinh doanh cho nhiều khách hàng đặc biệt là các dự án của các tổ chức phi chính phủ được tài trợ bởi WB, UNDP, ICCO, ADB, AFD..
 
Ông Hùng đạt được trình độ chuyên môn nghề nghiệp cao thông qua quá trình tham gia phụ trách các hợp đồng kiểm toán các tập đoàn nhà nước lớn, các dự án xuyên biên giới cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tổ chức phi chính phủ.
 
Trước khi gia nhập BDO, ông đã làm việc 6 năm cho PKF Việt Nam và trở thành Director/Partner. Ông sử dụng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh. Ông là thành viên của một số Hội Nghề nghiệp như CPA Úc và VACPA.
 
Những  khách hàng và dự án ông đã tham gia thực hiện: Biomin, Vinacomin Group, Thien An Group, OSG, WB, ADB, UNDP, DANIDA, SIDA. 
 
Quốc gia có kinh nghiệm làm việc:
Việt Nam, Úc
 
BẰNG CẤP/CHUYÊN MÔN
Chứng chỉ CPA Việt Nam, Hội viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA)
Chứng chỉ CPA Úc
Thạc sỹ Kế toán
Cử nhân Ngân hàng và Tài chính

Mai Lan Phương

Managing Partner, Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
BDO Hà Nội

Bùi Văn Vương

Partner, Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hà Nội

Hillary Vũ

Giám đốc Liên lạc Quốc tế, Giám đốc điều hành, Dịch vụ Tư vấn
BDO Hồ Chí Minh

Jeffrey Ong

Partner, Dịch vụ Kiểm toán
BDO HCM City

Nguyễn Thanh

Partner, Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hồ Chí Minh

Kosuke Murakami

Kosuke Murakami
Trưởng bộ phận khách hàng Nhật
BDO Hồ Chí Minh
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí