wisswatches bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans

BDO Newsletter No. 3 & No. 4 /2021/BT-BDO

26-05-2021
THUẾ
 1. Thuế doanh nghiệp
 • Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (“GDĐT”): Thông tư số 129/2021/TT-BTC  (“Thông tư 19”)ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) hướng dẫn GDĐT trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ 03/05/2021, và công văn số 1194/TCT-KK ngày 20/04/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) giới thiệu các nội dung mới của thông tư 19.
 • Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) của chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc;
 • Gia hạn nộp thuế.
 • Công văn số 833/TCT-DNNCN ngày 25/03/2021 của TCT về quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột  biến”.
 • Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 của TCT về việc giảm thuế TNDN theo Nghị quyết  số 116/2020/QH14.
 1. Thuế TNDN – Chi phí được trừ
 • Công văn số 530/TCT-DNL ngày 03/03/2021 của TCT về việc xử lý phần chi không hết của Quỹ phát  triển khoa học công nghệ (“KHCN”).
 • Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho  các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, có hiệu lực từ 31/03/2021.
 • Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 của TCT về chính sách thuế TNDN đối với phí hỗ trợ đại lý  bảo hiểm độc quyền của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ, hiệu lực từ ngày 01/03/2021.  
 1. Thuế GTGT – Hoàn thuế
 • Công văn số 944/TCT-CS ngày 01/04/2021 của TCT về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu  tư mới.
 
THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 • Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi  hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, có hiệu lực từ 25/04/2021.
 • Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của BTC bổ sung một loại phí hải quan mới là phí cấp,  cấp lại sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập theo Nghị định 64/2020/NĐ-CP, có hiệu  lực từ ngày 05/04/2021.
 • Công văn số 969/TCHQ-TXNK ngày 01/03/2021 của Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về việc thực hiện  Thông tư số 06/2021/TT-BTC của BTC ngày 22/01/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý  thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Công văn số 1433/TCHQ-TXNK ngày 29/03/2021 của TCHQ về việc khai bổ sung các khoản điều chỉnh  cộng vào trị giá hải quan (ví dụ phí bản quyền) và nộp thuế trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm  người nhập khẩu xác định được khoản này.
 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)
 1. Quản lý thuế TNCN – đăng ký, kê khai thuế & giảm trừ gia cảnh
 • Công văn số 13130/CTHN-TTHT ngày 26/04/2021 của Cục thuế Tp. Hà Nội về việc kê khai thuế TNCN đối với khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại.
 • Công văn số 832/TCT-DNNCN ngày 25/03/2021 của TCT hướng dẫn về người phụ thuộc.
 • Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 của TCT hướng dẫn đăng ký tài khoản cá nhân nộp tờ khai thuế qua mạng.
 • Công văn số 5911/CTHN-TTHT ngày 26/02/2021 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về việc kỳ kê khai thuế TNCN của văn phòng đại diện (“VPĐD”).
 • Công văn số 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 của TCT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN.
 1. Thu nhập chịu thuế TNCN
 • Công văn số 811/TCT-DNNCN ngày 24/03/2021 của TCT về chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp, thu nhập được nhận từ quỹ hưu trí tự nguyện. 
 • Công văn số 345/TCT-DNNCN ngày 03/02/2021 của TCT về các khoản đóng góp được trừ.
 • Công văn số 9582/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về thuế TNCN đối với các khoản  thu nhập thanh toán cho người lao động đã chết.
 • Công văn số 5915/CTHN-TTHT ngày 26/02/2021 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về việc miễn thuế TNCN cho viên  chức ngoại giao.
LAO ĐỘNG
 • Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  (“LĐTBXH”) quy định các điều kiện, danh mục nghề và công việc, nơi làm việc và nguyên tắc làm việc khi doanh nghiệp muốn sử dụng lao động vị thành niên (chưa đủ 15 tuổi), hiệu lực ngày 15/03/2021.
 • Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/03/2021 của Bộ LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH. 
BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”), BẢO HIỂM Y TẾ (“BHYT”), BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (“BHTN”)
 • Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (“CSDLQGBH”), hiệu lực ngày 01/06/2021.
 • Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của BHXH Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
 • Thông báo số 840/TB-BHXH ngày 30/03/2021 của BHXH Tp. Hồ Chí Minh về việc đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.
 
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies