Business Process Outsourcing

Toàn cầu hóa nhanh chóng, thay đổi động lực của người tiêu dùng và tốc độ đổi mới công nghệ ngoạn mục đang liên tục thay đổi diện mạo của ngành. Đối với những người ra quyết định ở mọi cấp độ, nhu cầu hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày và lập kế hoạch cho một tương lai khó lường sẽ đặt ra những nhu cầu lớn trong quỹ thời gian có hạn.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí