Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác của doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ chuyên ngành để đảm bảo dữ liệu kinh doanh của công ty bạn được ghi lại một cách chính xác và kịp thời cho phép có được báo cáo quản trị kinh doanh toàn diện. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ sau cho doanh nghiệp:

  • Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho các Văn phòng đại diện, các tổ chức NGO, các doanh nghiệp: trong dài hạn và ngắn hạn (khi công ty của bạn có sự gián đoạn ở các vị trí kế toán);
  • Cung cấp dịch vụ kế toán trưởng: kiểm tra soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế định kỳ;
  • Cung cấp dịch vụ: Tư vấn hệ thống hóa các dữ liệu, các quy trình trong nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các quy định để đảm bảo thông tin và các dữ liệu cập nhật vào hệ thống kế toán kịp thời, chính xác, Báo cáo quản trị chính xác đúng hạn;
  • Tư vấn kế toán cho doanh nghiệp trong các trường hợp: hợp nhất, chia tách, mua bán, liên doanh liên kết đảm bảo phù hợp với luật pháp và các quy định có liên quan.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies