PHI LỢI NHUẬN
BDO hiểu được các yêu cầu kiểm toán, thuế và tư vấn đặc biệt của các tổ chức phi lợi nhuận nhờ kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi trong lĩnh vực này. Chúng tôi biết rằng các tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dựa trên các mối quan hệ mạnh mẽ. Đó là một giá trị BDO chia sẻ và nhờ đó mà được biết đến.
 
Các chuyên viên phụ trách giàu kinh nghiệm hợp tác chặt chẽ với bạn để thiết kế các phương pháp hiệu quả về chi phí nhắm cải thiện hiệu suất hoạt động, đồng thời duy trì cam kết mạnh mẽ với các đoàn thể mà bạn làm việc.
 
Hiểu được rằng ‘phi lợi nhuận’ bao gồm các loại tổ chức khác nhau, chúng tôi đưa ra lời khuyên phù hợp nhất với nhu cầu, thách thức và cơ hội của tổ chức bạn.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí