Phi lợi nhuận

BDO hiểu được các yêu cầu kiểm toán, thuế và tư vấn đặc biệt của các tổ chức phi lợi nhuận nhờ kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi trong lĩnh vực này. Chúng tôi biết rằng các tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dựa trên các mối quan hệ mạnh mẽ. Đó là một giá trị BDO chia sẻ và nhờ đó mà được biết đến.
 

Các chuyên viên phụ trách giàu kinh nghiệm hợp tác chặt chẽ với bạn để thiết kế các phương pháp hiệu quả về chi phí nhắm cải thiện hiệu suất hoạt động, đồng thời duy trì cam kết mạnh mẽ với các đoàn thể mà bạn làm việc.
 

Hiểu được rằng ‘phi lợi nhuận’ bao gồm các loại tổ chức khác nhau, chúng tôi đưa ra lời khuyên phù hợp nhất với nhu cầu, thách thức và cơ hội của tổ chức bạn.

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies