BDO Newsletter No 09/2020/BT-BDO

30-10-2020

THUẾ

  • Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 (“Nghị định 114”) của Chính phủ quy định chi tiết về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp (“DN”), hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, hiệu lực từ ngày 03/08/2020. 

  • Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, hiệu lực từ ngày 15/09/2020. 

  • Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 03/07/2020 quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghi ệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/08/2020 và thay thế Thông tư 16/2014/TT-BTTT. Các hoạt động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng quy trình theo quy định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt. 

  • Công văn số 3646/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 03/09/2020 trả lời vướng mắc về hóa đơn điện tử với những nội dung chính như sau: 

  • Công văn số 3530/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ngày 27/08/2020 hướng dẫn về chính sách thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.  

  • Công văn số 3608/TCT-TTKT do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 01/09/2020 trả lời vướng mắc về việc lưu giữ hồ sơ toàn cầu. 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)

  • Công văn số 3769/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/09/2020 về việc hoàn thuế TNCN và lệ phí trước bạ (“LPTB”) khi hủy giao dịch chuyển nhượng bất động sản.
Để được tư vấn thêm, vui lòng Liên hệ:
BDO Hồ Chí Minh

Mrs. Vũ Thị Thu Hương (Hillary)
Dịch vụ Thuế - Dịch vụ Tư vấn
Email: hillary.vu@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8888

Mr. Jeffrey Ong
Dịch vụ Kiểm toán
Email: jeffrey.ong@bdo.vn
SĐT: 028 3911 0033 / Ext: 8201
BDO Hà Nội

Mrs. Mai Lan Phương
Dịch vụ Tư vấn - Dịch vụ Thuế
Email: phuong.mai@bdo.vn
SĐT: 024 3783y 3911 /101

Mr. Phạm Tiến Hùng
Dịch vụ Kiểm toán
Email: hung.pham@bdo.vn
SĐT: 024 3783 3911 /201

Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies