wisswatches bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans

BDO Newsletter No. 5/2021/BT-BDO

22-06-2021
THUẾ DOANH NGHIỆP 

Quản lý thuế 

1. Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng  quản lý rủi ro trong quản lý thuế, có hiệu lực từ 02/07/2021.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 

2. Công văn số 15160/CTHN-TTHT ngày 11/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp thụ hưởng thuộc dự án ODA không hoàn lại.

3. Công văn số 15879/CTHN-TTHT ngày 12/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN đối với  hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

4. Công văn số 17151/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với các chi  phí trước khi thành lập doanh nghiệp. 

Thuế Gía trị gia tăng (“GTGT”) 

5. Công văn số 13220/CTHN-TTHT ngày 26/4/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với dịch vụ môi  giới vận tải quốc tế. 

Thuế Tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) 

6. Công văn số 1462/TCT-DNL ngày 11/5/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TTĐB. 


THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

1. Công văn số 1869/TCHQ-TXNK ngày 20/4/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa  xuất nhập khẩu tại chỗ. 

2. Công văn số 1958/TCHQ-TXNK ngày 27/4/2021 của Tổng cục Hải quan về thủ tục miễn thuế, hoàn thuế trong  trường hợp nhập khẩu ủy thác. 

3. Công văn số 4323/TXNK-DTQLT ngày 11/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp cưỡng chế bằng  biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 

1. Công văn số 1374/TCT-DNNCN ngày 06/05/2021 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc miễn thuế TNCN theo  Hiệp định. 

 

LAO ĐỘNG 

1. Công văn số 260/LĐLĐ ngày 11/05/2021 của Liên đoàn Lao động Tp. Hà Nội về việc hướng dẫn trả lương cho  người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19. 

2. Công văn số 15616/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/05/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí  Minh về báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài. 

3. Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/05/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp  cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/04/2021.

4. Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh về việc thanh toán tiền  lương cho những ngày nghỉ hàng năm nhưng chưa nghỉ. 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 

5. Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/04/2021 Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19, thay thế Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 và Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020. 

6. Công văn số 1388/UBND-VX ngày 05/05/2021 của UBND Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu người lao động trong địa bàn  thành phố phải cài đặt VssID trước ngày 31/07/2021. 

7. Công văn số 702/BHXH-CNTT ngày 23/03/2021 của BHXH Việt Nam về quy trình đăng ký tài khoản VssID cho  người dưới 18 tuổi. 

DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ 

1. Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của doanh  nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 và Thông  tư số 34/2019/TT-BTC ngày 11/6/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. 

2. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật  Doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

3. Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu báo cáo liên quan đến đầu tư tại Việt Nam, đầu tư ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

4. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực từ ngày ký. 

5. Nghị Định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư, hiệu lực từ ngày ký. 

6. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký  doanh nghiệp, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT  ngày 08/01/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2021. 

7. Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo  đảm thực hiện nghĩa vụ, thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012, có hiệu lực từ ngày 15/05/2021. 

KHÁC 

1. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, hiệu lực từ ngày ký.

 
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies