BDO Việt Nam công bố Báo cáo minh bạch 2021

30-03-2022
Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO Việt Nam) công bố Báo cáo minh bạch 2021 theo Quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng.

Nội dung chi tiết của Báo cáo minh bạch 2020 của BDO Việt Nam, vui lòng xem file đính kèm: BÁO CÁO MINH BẠCH 2021 

Trân trọng cảm ơn.
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies