Dược phẩm & Y tế

Trong ngành Dược phẩm - y tế, BDO tập hợp các nhà lãnh đạo với kinh nghiệm phân tích tài chính, phân tích lâm sàng, phân tích hoạt động, phân tích dữ liệu và pháp lý. BDO cam kết xây dựng một nền văn hóa hợp tác độc đáo giúp phá vỡ các rào cản, xây dựng cầu nối giữa nhiều lĩnh vực để tạo ra sự thay đổi tổ chức mạnh mẽ, thiết lập vị trí cho tất cả các bên có vốn đầu tư.
 

Chúng tôi tận dụng cái nhìn sâu sắc và kinh nghiệm trên tất cả các khía cạnh của ngành dược phẩm - y tế để giúp các doanh nghiệp dự đoán sự thay đổi và khắc phục nhiều rào cản liên quan đến hoàn trả rủi ro, thay đổi chính sách và kết quả lâm sàng. BDO giúp khách hàng của mình tìm kiếm cơ hội mới để cải thiện hiệu suất trong ngắn hạn cũng như đạt được sự thay trong dài hạn.

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies