Những dịch vụ chuyên biệt

Trong ngành Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Tư vấn và Bảo hiểm, BDO cam kết luôn cập nhật kiến thức chuyên môn về các vấn đề xuyên biên giới. Cam kết này được thể hiện bằng sự tham gia tích cực trong các hiệp hội chuyên môn lớn, không ngừng giảng dạy và đào tạo, thuyết trình tại các hội thảo được tài trợ về lập kế hoạch thuế quốc tế.

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies