Phạm Tiến Hùng

Phạm Tiến Hùng

Partner, Phó tổng Giám đốc,
Dịch vụ Kiểm toán

Thông tin liên hệ

TÓM TẮT
Ông Hùng là Partner kiểm toán của BDO tại Việt Nam với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét, tư vấn kế toán, tư vấn đầu tư nước ngoài và tư vấn kinh doanh cho nhiều khách hàng đặc biệt là các dự án của các tổ chức phi chính phủ được tài trợ bởi WB, UNDP, ICCO, ADB, AFD..
 
Ông Hùng đạt được trình độ chuyên môn nghề nghiệp cao thông qua quá trình tham gia phụ trách các hợp đồng kiểm toán các tập đoàn nhà nước lớn, các dự án xuyên biên giới cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tổ chức phi chính phủ.
 
Trước khi gia nhập BDO, ông đã làm việc 6 năm cho PKF Việt Nam và trở thành Director/Partner. Ông sử dụng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh. Ông là thành viên của một số Hội Nghề nghiệp như CPA Úc và VACPA.
 
Những  khách hàng và dự án ông đã tham gia thực hiện: Biomin, Vinacomin Group, Thien An Group, OSG, WB, ADB, UNDP, DANIDA, SIDA. 
 
QUỐC GIA CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Việt Nam, Úc
 
BẰNG CẤP/CHUYÊN MÔN

  • Chứng chỉ CPA Việt Nam, Hội viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA)
  • Chứng chỉ CPA Úc
  • Thạc sỹ Kế toán
  • Cử nhân Ngân hàng và Tài chính
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies