Các dịch vụ tuân thủ thuế

Dịch vụ tuân thủ thuế là cốt lõi trong các dịch vụ thuế của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư vào con người, công nghệ và quy trình phù hợp để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao giúp khách hàng đạt được thành công.

Chúng tôi tư vấn và cung cấp thông tin cập nhật về các yêu cầu tuân thủ thuế và hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị đăng ký thuế và các vấn đề liên quan, hoàn thành và nộp tờ các tờ khai thuế theo luật định cho cơ quan thuế.

Chúng tôi hơp tác chặt chẽ với khách hàng để quản lý rủi ro thuế của họ và đại diện cho họ làm việc với cơ quan thuế.
Các dịch vụ tuân thủ thuế của chúng tôi bao gồm:

  • Kê khai và quyết toán định kỳ các loại thuế: Thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhà thầu nước ngoài;
  • Đánh giá các rủi ro về thuế thông qua báo cáo tài chính hàng năm và đưa ra ý kiến tư vấn cần thiết;
  • Hỗ trợ doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi thanh tra quyết toán thuế;
  • Đăng ký các thủ tục với cơ quan thuế: mở mã số thuế và các thủ tục cần thiết khác;
  • Dịch vụ hỗ trợ thường xuyên: trả lời các vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp;
  • Các dịch vụ tuân thủ thuế quốc tế.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies