Chuyển giá

Các công ty đa quốc gia đang hoạt động trong một môi trường phức tạp chưa từng có. Việc gia tăng khối lượng và sự đa dạng của các giao dịch giữa các công ty và các quy định về chuyển giá, cùng các hoạt động thực thi gia tăng trên toàn cầu đã khiến cho chuyển giá trở thành vấn đề quản lý rủi ro hàng đầu đối với các doanh nghiệp toàn cầu.

Chuyển giá đã trở thành một yếu tố thành công quan trọng trong lập kế hoạch chiến lược của công ty và ra quyết định điều hành. Các công ty tập trung vào tăng trưởng và phát triển thị trường đã thừa nhận vai trò quan trọng của chuyển giá trong việc giải quyết gánh nặng thuế doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm mức độ tuân thủ thuế và tăng dòng tiền. Đây là một vấn đề thuế quốc tế đáng quan tâm và có tác động đáng kể. Nhiều quốc gia theo Mỹ bắt đầu thách thức các công ty trong các hoạt động chuyển giá của họ và áp dụng các hình phạt nặng nề đối với những công ty không tuân thủ.

Chuyên gia chuyển giá của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Xem xét và phân tích hồ sơ chuyển giá và xác định cơ hội
  • Lập kế hoạch chuyển giá
  • Tài liệu chuyển giá
  • Nghiên cứu điểm chuẩn
  • Hỗ trợ kiểm toán chuyển giá
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies