Kiểm toán với mục đích đặc biệt/Các thủ tục đã thỏa thuận trước

Kiểm toán với mục đích đặc biệt là một cách khác để có được sự đảm bảo cụ thể trên một khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp. Điều này có thể rất hữu ích trong việc giúp đỡ các tổ chức tài trợ bên ngoài được bảo đảm phù hợp trên các lĩnh vực kinh doanh quan trọng của bạn đối với họ.
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Phạm Tiến Hùng

Partner, Phó tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hà Nội

Bùi Văn Vương

Partner, Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hà Nội

Jeffrey Ong

Partner, Dịch vụ Kiểm toán
BDO HCM City

Nguyễn Thanh

Partner, Dịch vụ Kiểm toán
BDO Hồ Chí Minh

Kosuke Murakami

Kosuke Murakami
Trưởng bộ phận khách hàng Nhật
BDO Hồ Chí Minh
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí