Kiểm toán với mục đích đặc biệt/Các thủ tục đã thỏa thuận trước

Kiểm toán với mục đích đặc biệt là một cách khác để có được sự đảm bảo cụ thể trên một khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp. Điều này có thể rất hữu ích trong việc giúp đỡ các tổ chức tài trợ bên ngoài được bảo đảm phù hợp trên các lĩnh vực kinh doanh quan trọng của bạn đối với họ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies