Trợ giúp và chứng thực SOX 404

Các công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ được yêu cầu đưa vào báo cáo hàng năm của họ sự đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ của công ty đối với báo cáo tài chính theo Điều 404 của Đạo luật Sarbanes Oxley năm 2002 (“SOX 404”). Ngoài ra, kiểm toán viên của các công ty đại chúng cũng được yêu cầu báo cáo về hiệu quả của các kiểm soát nội bộ đó.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm kết nối với các chi nhánh của BDO trên toàn cầu, chúng tôi có thể hỗ trợ quản lý các công ty con và chi nhánh ở nước ngoài của các công ty đại chúng của Mỹ trong việc rà soát các xác nhận kiểm soát nội bộ của họ đối với báo cáo tài chính.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể kiểm tra tính hiệu quả của các kiểm soát nội bộ nói trên và báo cáo về hiệu quả của các kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính cho các kiểm toán viên của các công ty chủ quản sau cùng tại Mỹ.

 

 

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies