Đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn Đầu tư vào trong nước hay đầu tư ra nước ngoài là một trong những dịch vụ cốt lõi của BDO. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều nhà đầu tư, công ty nước ngoài thành lập dự án đầu tư tại Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

  • Tư vấn gia nhập thị trường
  • Tư vấn và soạn hồ sơ xin cấp phép giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/các nhà đầu tư
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các dự án/công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và chấm dứt đầu tư
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies