Giải quyết tranh chấp

Chúng tôi đại diện cho khách hàng trước tòa án và/hoặc trọng tài tại Việt Nam trong các tranh chấp thương mại, doanh nghiệp, thương mại quốc tế, xây dựng và lao động. Luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm tố tụng tại tòa án các cấp trên toàn quốc.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Đại diện khách hàng trong quá trình tố tụng tại tòa án và trọng tài, và các cơ quan Nhà nước khác
  • Thương lượng và giải quyết tranh chấp
  • Tư vấn và tham gia phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR)
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies