Sở hữu trí tuệ

BDO cung cấp dịch vụ về sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Tra cứu khả năng đăng ký và tư vấn sơ bộ
  • Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, kiểu dáng và sáng chế tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng và gia hạn
  • Đăng ký li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại và các hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
  • Kiểm toán và điều tra về sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ, quản lý danh mục tài sản sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn và đăng ký tên miền
  • Tư vấn các giải pháp ngăn chặn, chống bán hàng giả, chống vi phạm bản quyền
  • Tư vấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các nước khác trên thế giới
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies